75 متر دارای دو خواب
1

75 متر دارای دو خواب

۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
3 روز قبل
تهران ، شهر جدید اندیشه
47 متر دارای یک خواب
1

47 متر دارای یک خواب

۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
4 روز قبل
تهران ، شهر جدید اندیشه
80 متر دارای دو خواب
1

80 متر دارای دو خواب

4 روز قبل
تهران ، شهر جدید اندیشه
140 متر دارای دو خواب
1

140 متر دارای دو خواب

4 روز قبل
تهران ، شهر جدید اندیشه
52 متر دارای دو خواب
1

52 متر دارای دو خواب

۲۳۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
5 روز قبل
تهران ، شهر جدید اندیشه
68 متر دارای دو خواب
1

68 متر دارای دو خواب

5 روز قبل
تهران ، شهر جدید اندیشه
صفحه 3 از 184 1 2 3 4 5 184

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر