55  متر دارای یک خواب
1

55 متر دارای یک خواب

2 روز قبل
تهران ، شهر جدید اندیشه
220 متر دارای چهار خواب
1

220 متر دارای چهار خواب

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2 روز قبل
تهران ، شهر جدید اندیشه
50 متر دارای یک خواب
1

50 متر دارای یک خواب

2 روز قبل
تهران ، شهر جدید اندیشه
114 متر داری  دو خواب
1

114 متر داری دو خواب

2 روز قبل
تهران ، شهر جدید اندیشه
100 متر دارای دو خواب
1

100 متر دارای دو خواب

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3 روز قبل
تهران
250 متر دارای دو خواب
1

250 متر دارای دو خواب

۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
3 روز قبل
تهران
صفحه 2 از 193 1 2 3 4 193

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر