120 متر دارای دو خواب
1

120 متر دارای دو خواب

۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1 روز قبل
تهران ، شهر جدید اندیشه
55 متر دارای یک خواب
1

55 متر دارای یک خواب

۲۵۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
1 روز قبل
تهران ، شهر جدید اندیشه
76 متر دارای دوخواب
1

76 متر دارای دوخواب

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2 روز قبل
تهران
76 متر دارای دو خواب
1

76 متر دارای دو خواب

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2 روز قبل
تهران ، شهر جدید اندیشه
130 متر  دارای دو خواب
1

130 متر دارای دو خواب

۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2 روز قبل
تهران
47 متر دارای یک خواب
1

47 متر دارای یک خواب

۲۲۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
3 روز قبل
تهران ، شهر جدید اندیشه
صفحه 2 از 184 1 2 3 4 184

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر