52 متر دارای یک خواب
1

52 متر دارای یک خواب

۲۱۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
13 ساعت قبل / تهران ، شهر جدید اندیشه

املاک توقف 52 متر دارای یک خواب بسیار شیک 215.600 میلیون نقد از طرف خریدار 60 میلیون وام از طرف فروشنده

63 متر دارای دو خواب
1

63 متر دارای دو خواب

13 ساعت قبل / تهران ، شهر جدید اندیشه

املاک توقف 63 متر دارای دو خواب بسیار شیک

100 متر دارای دو خواب
1

100 متر دارای دو خواب

13 ساعت قبل / تهران ، شهر جدید اندیشه

املاک توقف 100 متر دارای دو خواب بسیار شیک

40 متر دارای یک خواب
1

40 متر دارای یک خواب

1 روز قبل / تهران ، شهر جدید اندیشه

املاک توقف 40 متر دارای یک خواب بسیار شیک

56 متر دارای یک خواب
1

56 متر دارای یک خواب

1 روز قبل / تهران ، شهر جدید اندیشه

اخملاک توقف 56 متر دارای یک خواب بسیار شیک

65 متر دارای دو خواب
1

65 متر دارای دو خواب

1 روز قبل / تهران ، شهر جدید اندیشه

املاک توقف 65 متر دارای دو خواب بسیار شیک

صفحه 1 از 1931 2 3 193

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر