35 متر دارای یک خواب
1

35 متر دارای یک خواب

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
17 ساعت قبل / تهران ، شهر جدید اندیشه

املاک توقف 35 متر دارای یک خواب بسیار شیک 145 میلیون نقد از طرف خریدار 30 میلیون وام از طرف فروشنده

80 متر دارای دو خواب
1

80 متر دارای دو خواب

۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
17 ساعت قبل / تهران ، شهر جدید اندیشه

املاک توقف 80 متر دارای دو خواب بسیار شیک 376 میلیون نقد از طرف خریدار

52 متر دارای یک خواب
1

52 متر دارای یک خواب

۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
17 ساعت قبل / تهران ، شهر جدید اندیشه

املاک توقف 52 متر دارای یک خواب بسیار شیک 226 میلیون نقد از طرف خریدار 60 میلیون وام از طرف فروشنده

50 متر دارای یک خواب

17 ساعت قبل / تهران ، شهر جدید اندیشه

املاک توقف 50 متر دارای یک خواب بسیار شیک

53 متر دارای یک خواب
1

53 متر دارای یک خواب

17 ساعت قبل / تهران ، شهر جدید اندیشه

املاک توقف 53 متر دارای یک خواب بسیار شیک

55 متر دارای یک خواب
1

55 متر دارای یک خواب

17 ساعت قبل / تهران ، شهر جدید اندیشه

املاک توقف 55 متر دارای یک خواب بسیار شیک

صفحه 1 از 1841 2 3 184

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر