35 متر دارای یک خواب
1

35 متر دارای یک خواب

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
17 ساعت قبل
تهران ، شهر جدید اندیشه
80 متر دارای دو خواب
1

80 متر دارای دو خواب

۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
17 ساعت قبل
تهران ، شهر جدید اندیشه
52 متر دارای یک خواب
1

52 متر دارای یک خواب

۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
17 ساعت قبل
تهران ، شهر جدید اندیشه

50 متر دارای یک خواب

17 ساعت قبل
تهران ، شهر جدید اندیشه
53 متر دارای یک خواب
1

53 متر دارای یک خواب

17 ساعت قبل
تهران ، شهر جدید اندیشه
55 متر دارای یک خواب
1

55 متر دارای یک خواب

17 ساعت قبل
تهران ، شهر جدید اندیشه
صفحه 1 از 1841 2 3 184

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر