35 متر دارای یک خواب
1

35 متر دارای یک خواب

۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
17 ساعت قبل
تهران ، شهر جدید اندیشه
80 متر دارای دو خواب
1

80 متر دارای دو خواب

۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
17 ساعت قبل
تهران ، شهر جدید اندیشه
52 متر دارای یک خواب
1

52 متر دارای یک خواب

۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
17 ساعت قبل
تهران ، شهر جدید اندیشه
120 متر دارای دو خواب
1

120 متر دارای دو خواب

۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
1 روز قبل
تهران ، شهر جدید اندیشه
55 متر دارای یک خواب
1

55 متر دارای یک خواب

۲۵۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
1 روز قبل
تهران ، شهر جدید اندیشه
76 متر دارای دوخواب
1

76 متر دارای دوخواب

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
2 روز قبل
تهران
صفحه 1 از 1351 2 3 135

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر